PRIVACY VERKLARING

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor Praktijk Bijzonder belangrijke waarden. Daarom gaat Praktijk Bijzonder zorgvuldig met uw privacy om. Praktijk Bijzonder respecteert in haar activiteiten uw privacy en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom zijn soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Praktijk Bijzonder zelf.

Praktijk Bijzonder volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hoopt Praktijk Bijzonder u duidelijk te maken waarom bepaalde informatie verzameld wordt, hoe die informatie gebruikt en opgeslagen wordt en met wie die informatie eventueel gedeeld wordt.

U kunt de website van Praktijk Bijzonder bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit Praktijk Bijzonder die persoonlijke informatie te willen geven die zij nodig heeft voor het aanvragen van een product/dienst, of met u te kunnen corresponderen, garandeert Praktijk Bijzonder dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Bijzonder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Bijzonder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Bijzonder verstrekt. Praktijk Bijzonder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

uw voor- en achternaam en/of die van uw partner;
uw adresgegevens;
uw telefoonnummer;
uw e-mailadres;
uw uitgerekende datum en/of de geboortedatum van uw kind;
de naam van de kraamzorginstantie waar u kraamzorg af gaat nemen

Waarom Praktijk Bijzonder persoonsgegevens nodig heeft

Praktijk Bijzonder verwerkt uw persoonsgegevens om:

-telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen;
-de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren, doorgaans bestaande uit het geven van cursussen, trainingen en workshops dan wel het geven van -coaching en individuele begeleiding;
-uw betaling af te handelen;
-u een nieuwsbrief toe te kunnen zenden nadat u hier toestemming voor heeft gegeven;
-tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting die Praktijk Bijzonder heeft inzake haar jaarverslaglegging en belastingaangifte;
-volledig anoniem te verzamelen over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina’s -op de website van Praktijk Bijzonder, browsertype en besturingssysteem. Praktijk Bijzonder kan deze gegevens verzamelen en analyseren om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens kunnen worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren.

Hoe lang Praktijk Bijzonder gegevens bewaart

Praktijk Bijzonder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Praktijk Bijzonder gegevens maximaal 7 jaar. Ook wat betreft factuurgegevens houdt Praktijk Bijzonder zich aan deze wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Praktijk Bijzonder drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Delen met anderen

Praktijk Bijzonder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel op uw verzoek.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens op de website van Praktijk Bijzonder worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam dan wel voorletter, het soort cliënt dat u bent of bent geweest van Praktijk Bijzonder (denk aan cursist, moeder, coachee, etc) en het jaartal waarin dit plaatsvond. Als u hiervoor geen toestemming verleent, wordt de review uiteraard anoniem geplaatst. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Links naar andere websites

De website van Praktijk Bijzonder bevat links naar websites van andere partijen. Praktijk Bijzonder draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Cookies

Praktijk Bijzonder kan gebruik maken van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina op de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Praktijk Bijzonder de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site veel gebruikersvriendelijker. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zodanig instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Bij gedeeltelijke toestemming wordt ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van de computer worden verwijderd via de browser. Praktijk Bijzonder kan gebruik maken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkbijzonder.nl. Praktijk Bijzonder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Praktijk Bijzonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Praktijk Bijzonder werkt qua software met leveranciers die beschikken over geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die door Praktijk Bijzonder verzameld worden te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Bijzonder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Bijzonder op via info@praktijkbijzonder.nl.

www.praktijkbijzonder.nl is een website van Praktijk Bijzonder.

Praktijk Bijzonder is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:             Groot Zuideveld 152, 4271 CD Dussen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:   62210114

Telefoon:            06-17854671

E-mailadres:      info@praktijkbijzonder.nl

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Praktijk Bijzonder, neem dan contact op. Uiteraard worden goede suggesties ten zeerste gewaardeerd, aarzel niet Praktijk Bijzonder te vertellen op welke punten zij haar service mogelijk kan verbeteren.

Wijzigen privacyverklaring

Praktijk Bijzonder behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website van Praktijk Bijzonder.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.

 
 

 


Praktijk Bijzonder

 

Suzan van Velthoven

 

info@praktijkbijzonder.nl
06-17854671
Groot Zuideveld 152
4271 CD Dussen

 

Privacyverklaring

Disclaimer